فروشگاه و تعمیرگاه مرکزی فولکس واگن - کاخکی  فروشگاه و تعمیرگاه مرکزی فولکس واگن - کاخکی

« حوزه خدمات ومحصولات »


موتور

گیربکس

ترمز

جلوبندی

برقی

بدنه

تزئینات

کارکرده
 لاستیک ضربه گیر کمک عقب نر و مادگی لوازم یدکی تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw پلوس کامل سمت چپ پلوس کامل سمت راست کیت کامل ته پلوس تسمه تایم کیت کامل سرپلوس یاتاقان کیت لوازم سرپلوس کامل لوازم یدکی بلبرینگ توپی چرخ تسمه تایم فولکس واگن vw کیت سرپلوس بلبرینگ توپی چرخ جلو یاتاقان گریس پلوس تسمه تایم گریس پلوس لوازم یدکی کیت سرپلوس ۶ سیلندر پلوس با سر و ته و شافت ۶ سیلندر سمت چپ تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw پلوس با سر و ته و شافت ۴ سیلندر سمت چپ پلوس با سر و ته و شافت و مشعلی سمت شاگرد کیت لوازم سرپلوس ۶ سیلندر لوازم یدکی تسمه تایم کیت لوازم سرپلوس ۴ سیلندر یاتاقان کیت لوازم پلوس سمت گیربگس گریس پلوس تسمه تایم فولکس واگن vw بلبرینگ چرخ آئودی A-A-A-A-A-Q کیت سرپلوس آئودی A-A-A-Q لوازم یدکی یاتاقان بلبرینگ توپی چرخ جلو بیتل تسمه تایم بلبرینگ توپی چرخ عقب بلبرینگ توپی چرخ عقب کیت بلبرینگ چرخ عقب تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw کیت گردگیر ضربه گیر کمک عقب لوازم یدکی کیت لوازم سرپلوس گریس پلوس تسمه تایم کیت پلوس سمت گیربگس یاتاقان کیت بلبرینگ چرخ عقب کیت لوازم سرپلوس لوازم یدکی تسمه تایم فولکس واگن vw گریس پلوس کیت گردگیر ضربه گیر کمک عقب یاتاقان کیت لوازم سرپلوس تسمه تایم ابزار تعویض گردگیر سرپلوس ابزار تعویض گردگیر سرپلوس لوازم یدکی ابزار تعویض گردگیر سرپلوس تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw ابزار تعویض گردگیر سرپلوس ابزار تعویض گردگیر سرپلوس ابزار تعویض گردگیر سرپلوس تسمه تایم ابزار تعویض گردگیر سرپلوس لوازم یدکی یاتاقان ابزار تعویض گردگیر سرپلوس ابزار تعویض گردگیر سرپلوس تسمه تایم فولکس واگن vw ابزار تعویض گردگیر سرپلوس گریس پلوس یاتاقان واترپمپ لوازم یدکی تسمه تایم واترپمپ با پوسته کیت گردگیر پلوس ۴ طبقه کیت گردگیر پلوس ۴ طبقه تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw کیت لوازم سرپلوس ۴ سیلندر کیت گردگیر پلوس ۴ طبقه لوازم یدکی کیت گردگیر پلوس ۴ طبقه تسمه تایم بوش اکسل عقب یاتاقان بوش اکسل عقب دسته موتور پشت موتور تسمه تایم فولکس واگن vw مهره چرخ عقب لوازم یدکی کمک جلو یاتاقان کمک عقب تسمه تایم کمک عقب کمک جلو بوش وسط بوش طبق بزرگ لوازم یدکی تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw بوش طبق بزرگ لاستیک موج گیر گردگیر چهار شاخ فرمان تسمه تایم سیبک طبق یاتاقان جعبه فرمان ساده لوازم یدکی قالپاق گریس تسمه تایم فولکس واگن vw مهره چاکدار سرکمک جلو توپی سرکمک جلو یاتاقان طبق با بوش تسمه تایم گردگیر جعبه فرمان لوازم یدکی دسته موتور جلو پایه دسته موتور جلو تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw بوش لاستیکی رام جلو منجید زیر فنر لول عقب فنر لول عقب لوازم یدکی تسمه تایم سگ دست چرخ عقب یاتاقان دسته گیربگس

تسمه تایم

 واترپمپ لوازم یدکی تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw تسمه کش دینام پولی سرمیلنگ تسمه تایم تسمه تایم بلبرینگ تایم یاتاقان بلبرینگ تایم بزرگ پمپ فرسونکا لوازم یدکی بلبرینگ تایم کوچک پمپ فارسونکا تسمه تایم فولکس واگن vw کیت تایم جک تسمه کش یاتاقان پولی سرمیلنگ تسمه تایم تسمه تایم پمپ فارسونکا لوازم یدکی واترپمپ تسمه کش تسمه دینام ۴ سیلندر تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw تسمه کش تسمه دینام ۶ سیلندر پولی سرمیلنگ تسمه تایم لوازم یدکی تسمه تایم تسمه دینام ۴ سیلندر یاتاقان تسمه دینام ۲ رو شیار ۶ سیلندر واترپمپ ۶ سیلندر تسمه تایم فولکس واگن vw واترپمپ ۴ سیلندر واترپمپ آئودی A-A-A-A-Q-TT لوازم یدکی یاتاقان واترپمپ آئودی A-A-A-Q-TT تسمه تایم واترپمپ آئودی A-A-TT واترپمپ بیتل بلبرینگ تسمه تایم تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw واترپمپ با پوسته لوازم یدکی واترپمپ بلبرینگ تایم تسمه تایم واترپمپ با پوسته یاتاقان واترپمپ بلبرینگ تایم لوازم یدکی تسمه تایم فولکس واگن vw درب قمقمه آب درب روغن دان یاتاقان قاب پشت قاب تایم بالا تسمه تایم کوزه ایی پشت سرسیلندر کوزه ایی ۳ راه روی سرسیلندر لوازم یدکی قاب تایم بالا موتور تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw قاب تسمه تایم پائین روغن برگردان سرسیلندر کوزه ایی ترموستات تسمه تایم مخزن هیدرولیک لوازم یدکی یاتاقان سیفون بنزین رابط گژ روغن تسمه تایم فولکس واگن vw دنده سرمیلنگ واشر پنجه اگزوز یاتاقان ترموستات ۸۷ درجه لوازم یدکی تسمه تایم واشر درب سوپاپ با نعلی واشر کوزه ایی سرسیلندر پولک بغل سیلندر تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw اورینگ فشنگی درجه آب گژ روغن لوازم یدکی واشر سرسیلندر تسمه تایم واترپمپ یاتاقان لاستیک ساق سوپاپ یاتاقان ثابت اصلی تسمه تایم فولکس واگن vw رینگ موتور اصلی لوازم یدکی پولی هیدرولیک یاتاقان واشر مانی فول نسوز تسمه تایم لاستیک سیم گاز رو پدال پیچ کارتل پیچ کارتل لوازم یدکی تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw یاتاقان متحرک اصلی واشر درب سوپاپ موتور ABF پیچ پایه دار سایز ۶ تسمه تایم بست گلویه اگزوز یاتاقان واشر گلویه اگزوز لوازم یدکی بست لوله اگزوز تسمه تایم فولکس واگن vw پایه کاربرات وکیوم ساسات کاربرات یاتاقان قمقمه آب تسمه تایم قمقمه آب لوازم یدکی کورکون جای فشنگی کوزه ایی سرسیلندر فیلتر هوا تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw صافی سه راه لوله آب شلنگ رابط واترپمپ به لوله لوازم یدکی تسمه تایم شلنگ پائین رادیات یاتاقان شلنگ پائین رادیات بلند شلنگ اس واترپمپ موتور ۲۰۰۰ تسمه تایم فولکس واگن vw شلنگ اس واترپمپ سه راه موتور ۲۰۰۰ شلنگ بخاری کوتاه لوازم یدکی یاتاقان شلنگ بخار روغن به هواکش تسمه تایم شلنگ اس واترپمپ شلنگ بالای رادیات رادیات بلند متفرقه رادیات بخاری تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw

اورینگ

 فشنگی درجه آب مشکی لوازم یدکی تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw دسته راهنما چکش برق مشکی چکش برق قرمز تسمه تایم دلکو کامل یاتاقان دلکو کامل لوازم یدکی دسته برف پاک کن تسمه تایم فولکس واگن vw درب دلکو قرمز کلید شیشه بالابر یاتاقان بوق تسمه تایم فشنگی دنده عقب لوازم یدکی وایر شمع وایر شمع تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw کلید استپ زیر پا چراغ سقفی تایمر دار کابل منفی اتصال باطری لوازم یدکی تسمه تایم کلید چراغ یاتاقان کلید بخاری با سر ولوم فن رادیات موتور بزرگ با پروانه تسمه تایم فولکس واگن vw استفشن رادیات سوکت مشکی کلید مه شکن لوازم یدکی یاتاقان

بلبرینگ

 درپوش سبز ته گیربگس لوازم یدکی تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw قیفی بلبرینگ کلاج بوش میل کلاج میل کلاج تسمه تایم کاسه نمد میل کلاج یاتاقان کاسه نمد میل کلاج لوازم یدکی دنده کیلومتر تسمه تایم فولکس واگن vw پیچ پایه دار دستگاه تقسیم دنده تفلون بغل لیور روی اتاق یاتاقان کیت کاسه نمد بغل گیربگس تسمه تایم میل ماهک بلند لوازم یدکی بوش استارت میل ماهک کوتاه تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw خار و لاستیک سیم کلاج دستگاه تقسیم دنده بلبرینگ کلاج لوازم یدکی تسمه تایم لیوردنده یا دسته دنده یاتاقان لوازم تقسیم دنده کیت دیسک و صفحه کلاج دور ۲۱۰ تسمه تایم فولکس واگن vw بوش نارنجی شافت لیور دنده روی اتاق قورقوری دنده داخل اتاق لوازم یدکی یاتاقان صفحه کلاج سایز ۱۹۰ تسمه تایم صفحه کلاج سایز ۲۰۰ بوش نارنجی دستگاه تقسیم دنده صفحه کلاج دور ۲۱۰ تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw پیچ پلوس سمت گیربگس لوازم یدکی سیم کیلومتر

یاتاقان

 کاسه چرخ عقب سایز کوچک سایز ۱۸۰ لوازم یدکی تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw کاسه چرخ عقب بزرگ سایز ۲۰۰ دیسک چرخ عقب ۹۲ کاسه چرخ عقب تسمه تایم اشپیل سگدست عقب یاتاقان شلنگ بوستر به مانی فول لوازم یدکی شلنگ ترمز جلو تسمه تایم فولکس واگن vw لنت جلو لنت جلو با خار یاتاقان لنت جلو نازک با خار تسمه تایم پمپ ترمز بوستر سایز ۲۲.۵ مدل بالایی لوازم یدکی پمپ چرخ عقب

پمپسیلندر

 پیم لولای درب لوازم یدکی تسمه تایم یاتاقان فولکس واگن vw قفل تو در جلو و عقب دستگیره درب جلو با کلید

لنت
فروشگاه و تعمیرگاه مرکزی فولکس واگن (کاخکی)

فروشگاه و تعمیرگاه مرکزی فولکس واگن (کاخکی) شبکه توزیع لوازم یدکی خودرو در کشور، با وجه تمایز قیمت خوب و قطعات مرغوب، است. در سیستم یکپارچه لوازم یدکی ما، زنجیره تامین، زنجیره توزیع و همکاران فنی مکانیک و تراشکار حضور دارند که در جهت ایجاد ارزش افزوده برای مصرف کننده نهایی گام برمی دارند. هدف ما دسترسی آسان خریداران به لوازم یدکی مورد نیاز خود با کیفیت برتر و قیمت کمتر می باشد.


فروشگاه و تعمیرگاه مرکزی فولکس واگن (کاخکی)

تماس با ما
فروشگاه :
09153168582 - 051-33433227
sparepartsvw.kakhki[@]gmail.com

آدرس فروشگاه : مشهد - بلوار فرودگاه - چهار راه گاراژدارها - جنب بانک ملي - پاساژ صنعت - پلاک 2 فروشگاه کاخکي -